Chính sách bảo mật

Posted on Chính sách 866 lượt xem

Thông tin cá nhân của khách hàng trên lovearts.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Love Arts Flowers. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên lovearts.vn.

08 8669 8669